Zajedno sa Somborskim edukativnim centrom, NSHC je i 2015. godine odabran od strane Ministarstva omladine i sporta kao resurs centar za omladinske organizacije i neformalne grupe, a u okviru programa „Mladi su zakon“.

Glavni cilj projekta jeste da pruži podršku volonterskim grupama mladih u sprovođenju omladinskih volonterskih projekata, i to na području Zapadnobačkog (4 opštine), Severnobačkog (3 opštine), Severnobanatskog (6 opština), Južnobačkog (12 opština) i Sremskog (7 opština) okruga.

NSHC je učestvovao u promovisanju javnog poziva za finansiranje omladinskih volonterskih projekata registrovanih i neformalnih udruženja mladih; pružio podršku u organizovanju obuke iz oblasti pisanja i relizacije projekata i upravljanja projektnim ciklusom; učestvovao u odabiru volonterskih grupa čiji su omladinski volonterski projekti finansirani, i pružio podršku volonterskim grupama u sprovođenju omladinskih volonterskih projekata.

Aktivnosti projekta su realizovane do kraja 2015. godine.