Uz podršku IRC-a (International Rescue Committee), NSHC od oktobra 2015. pruža pomoć izbeglicama i migrantima u severnom delu Srbije. U početku je pomoć bila humanitarna, a nastavila se sa zaštitom, informisanjem i upućivanjem, kao i aktivnostima osnaživanja devojaka i žena u okviru Krojačke radionice uspostavljene u prihvatnom centru Adaševci, opština Šid.

U periodu od oktobra 2017. do marta 2018, projekat ima za cilj unapređenje veština i organizovanje okupacionih aktivnosti za žene izbeglice smeštene u prihvatnom centru Adasevci. U okviru Krojačke radionice koja radi 6 dana nedeljno, devojke i žene imaju priliku da nauče da kroje i šiju, pleetu i heklaju. U radionici se izrađuju posteljine i peškiri, različiti upotrebni i dekorativni predmeti od vune i konca, i druge rukotvorine.

Angažovanje u Krojačkoj radionici je devojkama i ženama jedina okupaciona aktivnost u toku dana, pa je stoga i veoma popularna. Radionica je postaja i svojevrsni Kutak za žene, gde se one međusobno druže u prijatnom i sigurnom okruženju. U decembru 2017. godine, uz podršku KIRS-a, UNHCR-a i CRPC-a, organizovane su dve prodajne izložbe proizvoda Krojačke radionice, obe u Beogradu, To je bila prilika da se šira javnost upozna sa radovima žena izbeglica, i da se prikupe donacije za korisnice ovog projekta.

Rad Krojačke radionice će biti nastavljen u narednom periodu, uz proširenje kapaciteta za edukaciju žena i za proizvodnju drugih odevnih predmeta.