U okviru projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“, podržanom od Evropske unije sa 4.331.275,56 evra, kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, realizuje se i projekat „Svratište za seksualne radnice“. Nosilac je udruženje građana Prevent, u partnerstvu sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, Novosadskim humanitarnim centrom i udruženjem iz Češke ROZKOŠ bez RIZIKA.

Projekat će se realizovati u periodu od dve godine, od decembra 2015. do decembra 2017. godine. Cilj projekta je da se u Novom Sadu razviju socijalne usluge koje će podržati inkluziju i obezbediti bolju socijalnu i zdravstvenu podršku seksualnim radnicama. Ova specifična ciljna grupa potiče iz socijalno najugroženijih slojeva društva, a usled stigmatizacije i neadekvatnog odgovora sistema, izložena je brojnim rizicima: trgovini ljudima, nasilju, zlostavljanju, diskriminaciji i dr.

Cilj projekta biće realizovan kroz otvaranje Svratišta za seksualne radnice i standardizaciju ove usluge. U okviru projekta će se pružati više socijalnih usluga za seksualne radnice: terenski rad, psihološke radionice, pravna pomoć, zdravstvena zaštita, učenje životnih veština i mnoge druge. Jedan deo radionica će sprovoditi volonteri, nakon završene obuke.

Uloga Novosadskog humanitarnog centra u ovom projektu odnosiće se na pružanje pravne podrške i informisanja korisnicama Svratišta, kao i na učešće u radnoj grupi za standardizaciju usluga Svratišta.