Uz podršku Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i interno raseljenim licima AP Vojvodine, NSHC će do kraja 2016. godine pružati podršku u integraciji izbeglim i interno raseljenim licima koja žive na području AP Vojvodine.

Projektne aktivnosti uključuju identifikovanje korisnika među izbeglim i raseljenim licima koji su u potrebi za dodatnom podrškom u informisanju i pripremi dokumenata za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Korisnicima će se pružiti potrebne informacije, pomoć, i ukoliko je potrebno pokriti troškovi vezani za pribavljanje različitih dokumenata potrebnih za uključivanje u sistem obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite ili za konkurisanje na konkursima za grantove za unapređenje stambenih uslova ili ekonomsko osnaživanje.

Najugroženijim pripadnicima iz izbegličke i raseljeničke populacije će biti omogućeno informisanje o mogućnostima da reše svoje probleme iz oblasti socijalne, zdravstvene zaštite i obrazovanja, kao i pokrivanje troškova pribavljanja izvoda iz matičnih službi (izvoda iz matične knjige rođenih i državljanstva), taksi, i dr.