Od sredine avgusta 2015. godine, a uz podršku organizacije CARE International Balkans, volonteri i saradnici NSHC-a pružaju pomoć i podršku izbeglicama iz zemalja Bliskog Istoka i severne Afrike, koji prolaze kroz Srbiju.

Pomoć je u prvih nekoliko meseci podrazumevala podelu paketa hrane (koji su pokrivali nutritivne potrebe jedne odrasle osobe za jedan dan), paketa higijenskih sredstava i odeće. U toku avgusta i septembra 2015.g. pomoć je deljena izbeglicama u Kanjiži i Subotici, koji su putovali prema mađarskoj granici. Sa zatvaranjem ove granice ruta se preselila na granicu sa Hrvatskom, u opštinu Šid. Na prelazima Tovarnik i Berkasovo, a potom i u Adaševci,a Principovcu i Sivoj kući u Šidu, svakodnevno je dostavljana i deljena pomoć u CARE paketima.

Balkanska ruta je zatvorena 8. marta 2016, a u tom trenutku je u Srbiji ostalo oko 2,000 izbeglica. NSHC je, uz neprekidnu podršku CARE-a, dostavljao hranu i drugu pomoć ljudima smeštenim u prihvatnim centrima, a nakon nekoliko nedelja, i oni su otputovali u pravcu zapadne Evrope.

Uprkos zatvorenoj Balkanskoj ruti, u toku 2016. godine nastavio se priliv izbeglica u Srbiju. Za razliku od pre, oni sada putuju u mnogo težim uslovima. Krijumčarenje ljudi preko granica je u porastu, a izbeglice su izložene brojnim rizicima. Većina u Srbiju nastavlja da ulazi preko Makedonije i Bugarske, zatim putuje do Beograda, i dalje prema mađarskoj granici. NSHC im je dostavljao pomoć u hrani, higijenskim sredstvima i odeći svakodnevno, u beogradskim parkovima, Miksalištu – centru za pomoć izbeglicama koji su NVO uspostavile u Beogradu, kao i u Subotici.

Podrška CARE International Balkans izbeglicama, preko NSHC-a, trajala je tokom cele 2016. godine i nastavila se i u 2017. Krajem 2016.g. CARE je u paretnerstvu sa NSHC-om počeo da kuvanim obrocima snabdeva oko 1,000 izbeglica smeštenih u prihvatnom centru Adaševci, u Šidu. Sa početkom 2017.g. distribucija se proširila na sva tri šidska centra, sa oko 2,000 ljudi, i obuhvatila je sva tri obroka. Timovi NSHC-a vrše svakodnevni monitoring isporuke obroka u Adaševcima, Principovcu i Šidu.