NSHC je u periodu od avgusta 2007. do novembra 2008. godine realizovao Projekat humanitarne pomoći starim Romima (RHAP). Cilj projekta je bio unapređenje uslova života i socijalna inkluzija starih Roma u Vojvodini. Projekat je realizovan u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (International Organization for Migration – IOM), uz finansijsku podršku Nemačke fonadacije „Sećanje, odgovornost i budućnost“.

Korisnici RHAP projekta su bili stari Romi rođeni pre 9. maja 1945. godine. Opštine u kojima je realizovan projekat su: Novi Sad, Sombor (Bački Monoštor), Srbobran, Beočin, Sremski Karlovci, Titel, Apatin, Sečanj, Vršac, Žitište, Bačka Palanka, Bač i Zrenjanin. Broj direktnih korisnika obuhvaćenih projektom bio je 900.

Aktivnosti koje su realizovane bile su usmerene na pruženje sledećih vrsta pomoći:

  1. Materijalna pomoć u okviru koje je izvršena distribucija paketa hrane i higijenskih proizvoda, ogreva za zimu i ćebadi. Svaki korisnik je u toku trajanja projekta dobio po 4 paketa hrane, 2 paketa higijene, 3 kubna metra ogrevnog drveta i 2 ćebeta.
  2. Medicinska pomoć u okviru koje su korisnicima bile obezbeđene besplatne kućne posete lekara i medicinskih sestara, zdravstvene usluge u okviru klubova za stare, kao i podela besplatnih lekova za korisnike. Bilo je angažovano 11 lekara i 11 medicinskih sestara. Pruženo je 6,356 usluga lekara i 9,610 usluga medicinskih sestara: merenje krvnog pritiska, merenje nivoa šećera u krvi, saveti u vezi uzimanja terapije, saveti vezani za ishranu, higijenu. Uzimajući u obzir činjenicu da je među korisnicima veliki boj hroničnih bolesnika, kontinuiran zdravstveni nadzor i besplatna terapija koji su dobijali dovela je do značajanog poboljšanja zdravstvenog stanja korisnika.
  3. Socijalna pomoć – kao glavni sadržaj ovog segmenta projekta otvoreni su socijalni klubovi za stare u sledećim opštinama: Novi Sad, Apatin, Sombor (selo Bački Monoštor), Zrenjanin, Beočin, Vršac, Bačka Palanka (selo Tovariševo). U klubovima, opremljenim za ovu svrhu, korisnici su imali priliku da gledaju TV, igraju društvene igre (šah, domine, pikado), bave se ručnim radovima (štrikanje, izrada predmeta od gline, pravljenje ukrasa za klub…), druže se, proslavljaju različite važne datume, i sl. Jednom mesečno su organizovani specijalni događaji – odlasci u banje, posete drugim klubovima, posete kulturno-istorijskim spomenicima, odlasci u prirodu… Organizovano je 161 takav događaj. Osim direktnih korisnika projekta, klubove su posećivali i drugi Romi i Romkinje.
  4. Pravna pomoć je organizovana u vidu terenskih poseta pravnika korisnicima u naseljima gde žive, i u okviru pružanja pravnih usluga u klubovima. S obzirom da određeni broj korisnika dolazi sa Kosova i još uvek nema rešeno pitanje osnovnih dokumenata, obezbeđena su sredstva za prikupljanje dokumenta i posete izmeštenim opštinama sa Kosova. Pravna pomoć je takođe pružana korisnicima u procesu prijave za ostvarivanje prava na upis za besplatne akcije.

U toku trajanja projekta, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, realizovano je ukupno 7 malih projekata za unapređenje kvaliteta života u zajednici: U Beočinu je renovirano igralište za decu i postavljene su nove klupe za odmor u parku u romskom naselju; U Žitištu su izgrađene dve javne česmu u selu Torak i Jarkovac gde živi najveći broj korisnika RHAP projekta. Takođe je, uz podršku lokalne samouprave, otvoren klub za stare u Torku; U Bačkom Monoštoru, u blizini romskog naselja, izgrađena je fontana i mini park; U Apatinu je u romskom naselju izgrađena javna česma, dok je u Tovariševu izgrađeno javno kupatilo; U Sečnju je izgrađena javna česma.