Novosadski humanitarni centar i Terre des Hommes Fondacija, uz podršku Swiss Solidarity, od oktobra 2015.g. sarađuju na Projektu hitne pomoći i zaštite ugrožene dece-izbeglica i članova njihovih porodica koji prolaze kroz Srbiju na putu do Zapadne Evrope.

Cilj našeg projekta je da pruži neophodnu pomoć u odeći i obući (zimskoj i letnjoj), opremi za bebe, higijenskim sredstvima, da pruži informacije i besplatan pristup internetu, kao i da uspostavi privremene sigurne prostore i rekreativne aktivnosti za decu i njihove porodice. Važan segment pomoći je i pružanje stručne psihološke podrške za decu i njihove roditelje.

Projekat je zasnovan na mobilnom odgovoru na izbegličku krizu, kako bi mogao da se prilagodi stalnim promenama koje se dešavaju od početka našeg rada. Pružanje pomoći počelo je oktobra 2015.g. na prelazu Berkasovo, gde je na hiljade izbeglica svakog dana i noći peške prelazilo granicu sa Hrvatskom. Naš tim je na ovom prelazu pružao pomoć u toplim napicima, zimskim jaknama, kapama i šalovima, a za najmlađe su bile organizovane rekreativne aktivnosti u trenucima dok su se odmarali.

Sa promenom načina putovanja izbeglica i njihovim organizovanim prevozom u Adaševce i Šid, naš tim je počeo da pruža usluge u okviru tranzitno-prihvatnog centra u Adaševcima. Stotine autobusa su svakodnevno prolazile ovom trasom, zadržavajući se po nekoliko sati pre nastavka putovanja do železničke stanice u Šidu. U koordinaciji sa Crvenim krstom Šida, NSHC je redovno vršio distribuciju zimske humanitarne pomoći. Vidno iscrpljenim i traumatizovanim izbeglicama pružana je prva psihološka pomoć, a deci rekreativne aktivnosti ispred autobusa, kako bi lakše prebrodili čekanje na ovoj etapu puta.

Sa zatvaranjem granica, početkom marta 2016.g. naš tim nastavlja rad u graničnom području sa Mađarskom (Subotica, Kelebija, Horgoš) i u Beogradu, u okviru Miksališta – centra za pomoć izbeglicama. Ovaj centar se zatvara u aprilu, ali počinje ponovo sa radom u junu 2016. godine. U novom Miksalištu, uspostavili smo Kutak za majke i bebe, u kojem svakodnevno, sedam dana u nedelji, pružamo usluge jednoj od najosetljivijih grupa u izbegličkoj populaciji. U bezbednom i privatnom prostoru majke mogu da okupaju i nahrane svoje bebe. Takođe mogu da se odmore i odspavaju.

Pomoć izbeglicama koju obezbeđuje Terre des hommes se nastavlja u 2017. godini.