Rodna pitanja su jedan od najvažnijih faktora koji utiču na celokupan razvoj romske zajednice. Prepoznavši njihov značaj, početkom 2008. godine razvijen je istraživački projekat u partnerstvu između Fondacije Partnerstvo u zdravlju (Foundation Partnerships in Health – FPH) i NSHC-a, nakon prethodnog zajedničkog rada u okviru Programa borbe protiv HIV/AIDS-a na Zapadnom Balkanu. U tom kontekstu, FPH i NSHC su stekli značajan uvid u potrebe romske populacije u Vojvodini.

Prema Konceptu roda i razvoja, žene i muškarci su jednaki, ali imaju različit pristup razvoju; zato i žene i muškarci učestvuju u dugoročnim strategijama za promenu odnosa između moći i kontrole nad socijalnim ekonomskim i političkim odnosima i resursima. Odnosi moći u socijalnoj hijerarhiji su u središtu ovog koncepta, a cilj je da se osnaže žene i muškarci da menjaju ove odnose kako bi podjednako delili odgovornost za razvoj ili nedostatak razvoja. Cilj ovog koncepta je jednakost i podela odgovornosti, moći i odlluka vezanih za razvoj, kako bi se postigla održivost. (Izvor: CIDA – Canadian International Development Agency, “Gender Analysis Guidelines”)

Ciljevi projekta su da se istraže rodni odnosi u romskim zajednicama (načini na koji socijalno okruženje stvara / definiše prava, odgovornosti i identitete muškaraca i žena u njihovim međusobnim odnosima); da se planiraju i sprovedu strategije za transformisanje rodnog konstrukta u romskoj zajednici kako bi se stvorilo bezbedno i podržavajuće okruženje i podstakao razvoj za sve članove zajednice; da se evaluiraju ishodi akcije na participativni način i upotrebe naučene lekcije.

Prva faza projekta trajala je 12 meseci, od aprila 2008. do aprila 2009. godine. Nakon istraživanja, usledila je serija radionica u romskim naseljima: FPH i NSHC su razvili razgovore u zajednici, kako bi se prepoznale rodno uslovljene prepreke i načini za njihovo prevazilaženje. Tekst nalaza istraživanja, i zapažanja sa radionica u pet romskih naselja, možete naći na internet stranici NSHC-a, u rubrici „Publikacije“.