Uz podršku Unidea fondacije Unikredit Grupe, a u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (HOD), NSHC je od januara 2009. realizovao četverogodišnji projekat pod nazivom “Ruralna i poljoprivredna integacija u podržavajućoj okolini“ (RAISE). Projekat je pružio podršku u ekonomskoj i društvenoj integraciji za 139 porodica izbeglih i interno raseljenih lica iz kolektivnih centara u Srbiji, kojima je kroz akciju «Možeš i ti», koju realizuje HOD, najpre rešeno stambeno pitanje. Projekat se sprovodio na teritoriji cele Srbije bez Kosova, u preko 40 opština.

Nerešeno stambeno pitanje, pitanje nezaposlenosti, društvena isključenost i neinformisanost su najveće prepreke u procesu integracije izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji. Rešavajući ove probleme, RAISE projekat na sveobuhvatan način je pružio pomoć izbeglim i interno raseljenim licima u procesu integracije u novoj sredini.

NSHC je zajedno za udruženjem „Vizija“ iz Kragujevca realizovao niz aktivnosti kako bi se ispunili preduslovi uspešne integracije porodica u novoj sredini. U tu svrhu korisničkim porodicama se pružala psihosocijalna podrška (informisanje o mogućnostima koja imaju u novoj sredini, pomoć u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite, pomoć u prikupljanju dokumenata, emotivna podrška) i pomoć u ekonomskom osamostaljivanju (pomoć u pravljenju poslovnog plana, dodeljivanje granta za pokretanje porodičnog biznisa, praćenje ekonomskog razvoja, omogućavanje dokvalifikacija, prekvalifikacija i učenja novih zanata). Za realizaciju aktivnosti angažovano je osam terenskih saradnika (socijalni radnici, psiholozi, ekonomisti) i stručnjaci iz oblasti poljoprivrede i psihologije, koji su bili dodatno na raspolaganju porodicama kako bi se što bolje ekonomski i socijalno integrisale u novu sredinu.