U Žablju je 8. juna 2013. počela realizacija 18-mesečnog projekta “Trajna rešenja za izbeglice i interno raseljena lica u opštini Žabalj“. Nosilac projekta je Opština Žabalj, u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom. Projekat je finansijski podržala Evropska unija.

Opšti cilj projekta bio je da doprinese socijalnoj i ekonomskoj integraciji izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji, koji žive na marginama društva dugi niz godina, i koji zavise od pomoći drugih. Projekat je takođe imao za cilj da pomogne ukupan razvoj okruga kroz jačanje lokalnih mehanizama podrške. Specifični cilj projekta bio je poboljšanje životnog standarda i povećanje ekonomske održivosti izbeglih i raseljenih lica u opštini Žabalj. Projekat je pružio priliku za unapređenje uslova stanovanja i stvaranje održivih izvora prihoda za najugroženije porodice i domaćinstva.

U opštini Žabalj tokom devedesetih registrovano je 5.835 izbeglih i interno raseljenih lica: skoro svaki peti stanovnik u opštini bio je migrant iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ili sa Kosova i Metohije. Tokom godina, većina izbeglica je primljena u državljanstvo Republike Srbije i izgubila je izbeglički status. Prema popisu iz 2005, broj zvanično registrovanih izbeglica u Žablju je 973. Status izbeglice je produžen za 738 lica.

Nerešeno stambeno pitanje, loši uslovi stanovanja i nedostatak prihoda za samostalan život spadaju u glavne prepreke za integraciju. Tokom 2010, Opština Žabalj je usvojila Lokalni akcioni plan 2011-2014 (LAP) za rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica na svojoj teritoriji. Osnovni cilj LAP-a je da obezbedi uslove za lokalnu integraciju, rešavanjem osnovnih potreba izbeglica i interno raseljenih lica, kao i pružanjem mogućnosti za dostojanstven život u zajednici.

U skladu sa ciljevima LAP-a, kroz projekat je omogućio unapređenje uslova stanovanja za 20 domaćinstava izbeglih i raseljenih lica, kroz grantove u građevinskom materijalu, kao i ekonomsko osnaživanje 5 domaćinstava, kroz grantove i stručnu pomoć za započinjanje malog biznisa. Prioritet je dat onima koji su najugroženiji: višečlana domaćinstva, samohrani roditelji, osobe sa niskim kvalifikacijama, i dr.

Projekat je unapredio životni standard i povećao ekonomsku održivost izbeglih i raseljenih lica u opštini Žabalj, a time uticao na smanjenje siromaštva najugroženijih grupa u opštini. Projekat takođe doprinosi sprovođenju Nacionalne strategije za rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica, podrškom u integraciji i socijalnoj inkluziji.