Razvojni cilj projekta „Volonterska pomoć u učenju“ je da poveća školski uspeh romskih učenika srednjih škola u Srbiji, koji su u riziku od napuštanja školovanja, i da doprinese prevazilaženju jaza između romske i neromske omladine.

Pomoć u učenju je organizovana za 145 učenika/ca romske nacionalnosti koji su primali stipendije Romskog fonda za obrazovanje (REF) u 8 gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Subotica, Vršac, Žabalj, Sombor, Šabac i Niš). Projekat je okupio i organizovao 60 volontera, uglavnom studenata i diplomaca različitih profesionalnih profila, za pružanje podrške u učenju. Projekti tim je vodio računa o tome da se uklope specifične potrebe učenika za podrškom u učenju, i specifična znanja volontera. U realizaciji projekta ostvarena je saradnja sa osobljem srednjih škola i drugim akterima na lokalnom i nacionalnom noviu, uključujući i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Projekat je trajao 18 meseci, od 1.5.2015. do 31.10.2016. godine. Podršku projektu pružio je REF (Roma Education Fund), a Novosadski humanitarni centar je ovaj projekat sprovodio u saradnji sa Vojvođanskim romskim centrom za demokratiju.