Usluge nege i pomoći u kući namenjene su odraslim i starijim licima kojima treba podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Svrha usluge je unapređenje ili održanje kvaliteta života korisnika u njegovom/njenom sopstvenom domaćinstvu i prevencija smeštaja u ustanovu.

Usluge koje pruža NSHC mogu biti:

  • Pomoć u održavanju lične higijene: pomoć pri oblačenju, obavljanju fizioloških potreba, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, i dr.
  • Pomoć u održavanju higijene stana: pomoć pri pranju i održavanju higijene posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu;
  • Pomoć u obezbeđivanju ishrane, koja uključuje: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, pripremu lakih obroka, pripremu osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju;
  • Pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva;
  • Pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba, uključujući: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, podsticanje socijalnih kontakta, i dr.;
  • Nabavku lekova i primenu saveta lekara, pratnja na lekarske preglede;
  • Saniranje i negu manjih povreda (ogrebotine, male posekotine i slično), kontrolu vitalnih funkcija (merenje krvnog pritiska, telesne temperature i dr.).

Za više informacija o uslugama možete doći kod nas (Arse Teodorovića 3, Novi Sad) ili pozvati našu kancelariju radnim danom od 8:00 do 16:00 časova na telefone: (021) 423-021, 423-024.

Takođe nam možete poslati poruku preko Vibera na 062-154-3044 ili nam pisati na e-mail adresu: pomocukuci.nshc@gmail.com.

Novosadski humanitarni centar je licencirani pružalac usluge „pomoć u kući odraslim i starim licima“ (licenca Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije br. 407 od 21.6.2018.).