Aktuelni projekti

  • Projekat pomoći ugroženoj izbegličkoj deci i njihovim porodicama

    Novosadski humanitarni centar i Terre des Hommes Fondacija, uz podršku Swiss Solidarity, od oktobra 2015.g. sarađuju na Projektu hitne pomoći i zaštite ugrožene dece-izbeglica i članova njihovih porodi... Opširnije

  • SEED: Program podrške razvoju obrazovanja i zapošljavanja

    Regionalni SEED program (Support of educational and employment development in Albania, Kosovo and Serbia) ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ek... Opširnije

  • Dečiji centar: Podrška deci u obrazovanju

    Od 2003. godine, NSHC okuplja i pruža podršku grupi volontera koji pomažu siromašnoj deci osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta da završe školu. Inicijativa je nastala nakon završetka projekata i p... Opširnije