Pomoć na putu

Prava izbeglica, migranata i tražilaca azila u Srbiji – istraživanje u okviru projekta „Pomoć na putu – zaštita ljudskih prava izbeglica, migranata i tražilaca azila koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju“, mart 2017.

Help on the route

The rights of refugees, migrants, and asylum seekers in Serbia – Baseline Research within the project „Help on the route – Fostering protection of human rights of migrants passing through Macedonia and Serbia“ March 2017

Quick reference manual help on the route

Quick Reference Manual: Help on the Route – Fostering protection of human rights of migrants passing through Macedonia and Serbia (2017)

Out of sight, exploited and alone

Report on unaccompanied minors in refugee crisis: „Out of Sight, Exploited and Alone“, March 2017

Executive summary Out of sight, exploited and alone

Executive Summary of the report on unaccompanied minors in refugee crisis: „Out of Sight, Exploited and Alone“, March 2017

Izvan vidokruga, eksploatisani i sami

Sažetak izveštaja o deci bez pratnje u izbegličkoj krizi: „Izvan vidokruga, eksploatisani i sami“, mart 2017.

1 2 3 4 7